Cilji in naloge

Namen in naloge društva so:

  • izvajanje športne dejavnosti v smislu športa za vse,
  • izvajanje in organiziranje športne rekreacije,
  • organiziranje športnih prireditev,
  • vzgoja in izobraževanje športnih kadrov,
  • organiziranje in prirejanje športnih posvetovanj, srečanj in seminarjev,
  • sodelovanje z organizacijami in institucijami na področju športa, športne rekreacije in športnega izobraževanja in športnih prireditev,
  • zbiranje in publiciranje strokovne literature za člane društva.

Glavna nepridobitna dejavnost društva je izvajanje in organiziranje športne rekreacije.

Društvo pridobiva materialna in finančna sredstva za izvajanje dejavnosti društva na področju športa in športne rekreacije tudi s pridobitno gospodarsko dejavnostjo. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami društva in se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje. Pridobitno dejavnost lahko društvo opravlja neposredno pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Društvo lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi tudi drugim osebam na temelju zakupne, najemne ali sorodne pogodbe.