Že več kot 70 let skrbi za:

  • Tekmovalni šport
  • Športne prireditve
  • Športno rekreacijo
  • Strokovno športno literaturo
  • Vzgojo in izobraževanje športnih kadrov
  • Športna povestovanja, seminarje in srečanja